Stichting

In 1953 werd door ….. De “Kemissie veur ‘t mirreweenterhoornbloazen” opgericht. Deze commissie heeft jarenlang het midwinterhoornblazen gepropageerd en zorg gedragen voor de demonstraties. Er is heel wat afgediscussieerd op de roemruchte vergadering van de Kemissie.

Sinds 1999

Vanaf 1999 bestaat de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. De Stichting is een voortzetting van de “Kemissie veur ’t mirreweenterhoornbloazen”. Een koepel waarin alle buurtschappen verenigd zijn. De voormannen van de buurtschappen vormen een Raad van Advies. De voorzitter van de Stichting is tevens voorzitter van de Raad van advies. Deze raad komt ten minste twee maal per jaar (voorjaar en kort voor het blaasseizoen) bijeen en bespreekt verschillende zaken die belangrijk zijn voor het voortzetten van de traditie. Ook afspraken over de demonstraties worden daar gemaakt.

Ons doel

De Stichting stelt zich het volgende ten doel: Het in stand houden en bevorderen van het midwinterhoornblazen in Twente en omgeving en het Duitse grensgebied en het midwinterhoornblazen over te dragen aan volgende generaties.

Het bestuur

Voorzitter
Gert-Jan Poppink

Secretaris
Judith Vreeswijk

Penningmeester
Maria Kreuwel - Scholten Linde

Bestuurslid

Maarten Zwaferink

Bestuurslid
Susanne ter Braak