Midwinterhoorn

Een natuurinstument met een lange geschiedenis

Midwinterhoorn

Oorsprong van de Midwinterhoorn

Sinds mensenheugenis hebben mensen zich geuit en signalen en boodschappen doorgegeven door het blazen op hoorns van allerhande materialen, oorspronkelijk hoorns van dieren en later van hout en metaal.

Eén van de vroegste uitingen is te zien in twee afbeeldingen van groepjes bazuinende figuren, afgebeeld bij Psalm 150 in het “Utrechts Psalter” uit omstreeks 850.

Tot ongeveer halverwege de vorige eeuw was het midwinterhoornblazen vrijwel verdwenen, een enkeling blies nog wel eens op een blikken hoorn, maar in het boek ‘Het Midwinterhoornblazen’ van Everhard Jans lezen we: Op 18 december 1949 was er in Twente voor het eerst sprake van georganiseerd blazen op de midwinterhoorn, daarmee werd het verval gestuit en zette een nieuwe glorietijd in, m.n. Toon Borghuis uit Oldenzaal zette zich in voor de goede zaak en nu na ruim 60 jaar is anno 2013 wint het midwinterhoornblazen aan populariteit gezien het feit dat ook veel jongeren blazen!