Buurtschappen

Midwinterhoornblazers verenigd per stad of dorp

Buurtschappen

De belangrijkste personen bij het in ere houden van de traditie van het midwinterhoornblazen zijn natuurlijk de blazers. In elk buurtschap zijn er wel een aantal te vinden. En gelukkig neemt het aantal mensen dat op een midwinterhoorn kan blazen nog steeds toe.

Een groep blazers uit een buurtschap heeft zelden een verenigingsstructuur, maar er is wel een voorman. Hij heeft de taak om de blazers bijeen te roepen en zorgt er voor dat de gebruiken en regels ten aanzien van hoorn en melodie worden doorgegeven. Daarnaast vertegenwoordigt hij de groep in de Raad van Advies van de Stichting.

Overzicht buurtschappen