Start van de Advent periode 2020

Beste bloazers, 

Vandaag start de periode van de Advent weer. Dit jaar zal het anders beleefd worden dan andere jaren. Door de maatregelen rondom COVID-19
zijn we gebonden aan bepaalde voorschriften. Het bestuur van de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe heeft hiervoor een document opgesteld.
Deze kan ik de bijlage van dit bericht gevonden worden. Ook is het "Protocol voor de instrumentale amateurmuzieksector" bijgevoegd, waaronder het midwinterhoornblazen valt.
We willen jullie vragen om deze informatie te delen met alle leden van jullie blaasgroep. Want alleen samen krijgen we Corona onder controle!
We wensen jullie, ondanks alle beperkingen, een fijn blaasseizoen toe.

Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe

Download pdf